Splitska 4
20350 Metković
+385 98 475 506
info@adut.com.hr

Usluge

  • RAČUNOVODSTVO
  • VOĐENJE KNJIGOVODSTVA
  • POREZNO SAVJETOVANJE
  • FINANCIJSKA ANALIZA POSLOVANJA
  • KONTROLA POSLOVANJA
  • POREZNA I RAČUNOVODSTVENA FORENZIKA
  • IZRADA POSLOVNIH PLANOVA
  • SURADNJA S BANKAMA

„Većina ljudi s kojima razgovaram kroz posao, ali i privatno ne vide razliku između knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga.
Najprije želim naglasiti kako ove dvije funkcije, knjigovodstvo i računovodstvo, nikako nisu iste. Poistovjećivanje ova dva profila ekonomskih stručnjaka je isto kao i poistovjećivanje medicinskog tehničara i kirurga. To što i jedan i drugi rade u bolnici nikako ih ne stavlja u isti koš i uvjerena sam, nikako ne biste htjeli da vas operira medicinski tehničar.
U slučaju knjigovođe, koji je prvenstveno tehničar i računovođe, koji je po svemu financijski “kirurg”, treba razumjeti da svaki od njih ima svoju oblast djelovanja, ali je znanje računovođe mnogo šire i sveobuhvatnije od znanja knjigovođe i pri tome, barem bi tako trebalo, uključuje sve što knjigovođa zna.
Dok je posao knjigovođe proknjižiti dostavljenu dokumentaciju i pobrinuti se jedino za to da knjiženje bude provedeno na zakonom propisan način te da svaku promjenu prati ispravna zakonom propisana dokumentacija, posao računovođe zalazi daleko dublje u poslovanje vaše kompanije.
Njegov posao je praćenje propisa, analiza poslovanja na zahtjev klijenta, predlaganje mogućnosti unaprjeđenja poslovanja i upozoravanje na eventualne propuste. Računovođa će vam pomoći oko normativnih akata i pružiti informaciju o tome na koji način u nekoj situaciji koja se tiče poslovanja i poslovnih knjiga treba postupiti. On će znati kako trenutno poslujete i da li vas vaši preliminarni financijski pokazatelji varaju ili ne. On zna locirati suštinu problema. Dobar računovođa vam može sačuvati na tisuće kuna, osigurati vam da iz svoga poslovanja izvučete maksimum financijske koristi, a da pri tome budete u skladu sa zakonom. Na žalost, u našoj zemlji ogroman broj, barem 90% svih agencija koje pružaju ove usluge, pružaju samo knjigovodstvene usluge iako se često nazivaju i računovodstvenim agencijama. Tražite od svoje agencije i ove usluge jer su one od fundamentalnog značaja za vaše poslovanje. Naravno, morate razumjeti da taj dodatni angažman košta i da on mora biti adekvatno nagrađen jer prikupljanje informacija i njihova analiza traže ogromnu količinu vremena, redovno pohađanje seminara i najviši stupanj znanja.“

Izvor: http://www.dacc.ba/knjigovodstvo-vs-racunovodstvo

CJENIK

Cjenik knjigovodstvenih usluga ovisi o različitim faktorima poput djelatnosti kojom se bavite, koliko zaposlenika imate, jeste li u sustavu PDV-a, broju dokumenata i računa koji generirate svaki mjesec, kakav obujam poslovanja imate, je li vam potrebno voditi robno-materijalno knjigovodstvo itd. Često ovisi i o tome imate li ili otvarate d.o.o., obrt, OPG ili nešto četvrto. Prilikom dogovora preciziraju se svi faktori i usluge koje će vam biti potrebne i prema tome se formira cijena. Izbor usluga je vrlo važna stvar i zato se bolje na početku više potruditi i pronaći točno ono što vam odgovara, a to znači da u godinama koje su pred vama vi više ne morate razmišljati o tome, već samo o svom poslu.