Splitska 4
20350 Metković
+385 98 475 506
info@adut.com.hr

22.3.2018. Održavanje dvodnevne radionice “Poslovanje malih poduzetnika s porezno-računovodstvenog aspekta”

Dubrovačka razvojna agencija DURA u suradnji s poduzećem ADUT d.o.o. organizira radionicu koja će se održati u utorak 27.3.2018. i srijedu 28.3.2018. godine u trajanju od 16 do 20 sati.

Radionica je namijenjena malim poduzetnicima i obrtnicima, te svim zainteresiranim pojedincima koji se žele upoznati s načinom funkcioniranja računovodstvenog sustava malog poduzeća i obrta.

 • Osnove računovodstva
  • Informacije i njihov značaj
  • Zakonska regulativa financijskog izvještavanja za mala poduzeća, odnosno male obveznike poreza na dobit i obveznike poreza na dohodak
  • Računovodstvena terminologija
 • Kako čitati financijske izvještaje
  • Bilanca
  • Račun dobiti ili gubitka
  • Knjiga primitaka i izdataka
 • Temeljni financijski izvještaji poduzetnika – međusobne veze i što poduzetnici, kreditori i ulagači trebaju najviše pratiti
  • Kupci – Prihodi od prodaje
  • Nabavna cijena prodane robe – Zalihe
  • Zalihe – Dobavljači
  • Troškovi poslovanja – Dobavljači
  • Troškovi poslovanja – Obračunati troškovi poslovanja (vremenska razgraničenja)
  • Osnovna sredstva – Trošak amortizacije
  • Neto dobit – Zadržana dobit
  • Primitci, izdaci, dohodak
 • Utjecaj PDV-a na poslovanje
 • Obračun plaće

Polaznici će se kroz radionice upoznati s načinima knjiženja kroz primjere poslovnih događaja, odnosno pokazati će im se kad se i kako priznaju prihodi i primci, a kad rashodi i izdaci. Objasniti će im se razlika između računovodstvenih termina poput: primitak, prihod, priljev, izdatak, rashod, odljev, te način obračuna plaće.

Radionicu vodi Antea Kaleb, poslovna savjetnica sa petnaestogodišnjim iskustvom na poslovima financijskog i poslovnog konzaltinga, vlasnica agencije za poslovno savjetovanje i od 2006. godine direktorica društva ADUT d.o.o. specijaliziranog za usluge knjigovodstva, računovodstva i poslovnog savjetovanja. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu na smjeru računovodstvo i revizija. Članica je Udruge računovođa i financijskih djelatnika Split, Zajednice poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Zajednice za unapređenje intelektualnog kapitala pri HGK.