Splitska 4
20350 Metković
+385 98 475 506
info@adut.com.hr

14.12.2021. Kako samostalno voditi “paušalni” obrt? – Radionica za kojom interes ne jenjava

Radionica je namijenjena osobama koje planiraju pokrenuti vlastito poslovanje kroz tzv. “paušalni” obrt.

Cilj radionice je upoznati poreznog obveznika koju samostalnu djelatnost može obavljati kroz paušalno oporezivanje, kao i sva prava i obveze koje proizlaze iz važećih poreznih propisa o paušalnom oporezivanju.

Teme koje se na radionici obrađuju su slijedeće:

Koji je uvjet za paušalno oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti
Gdje i kada prijaviti obavljanje paušalne djelatnosti
Kolike su obveze poreza na dohodak i prireza, te doprinosa
Koji su rokovi plaćanja istih
Koje poslovne knjige (knjigovodstvo) i obrasce voditi
Obvezu ispostavljanja računa i fiskalizaciju
Što znači poslovati sa inozemstvom i oporezivanje istoga
Što kada se prekorače propisani uvjeti za paušalno oporezivanje